Homemade fried black pudding with onion and a heated roll / Smażona kaszanka z cebulką i podgrzewaną bułeczką

kasz1.JPG

Today in my kitchen, thanks to my boyfriend, there is a simple dish, fried black pudding with onion and roll. I'm going to show you a nice way to fry black pudding, made this way usually comes out great.

Dzisiaj w mojej kuchni, za sprawą mojego chłopaka pojawiło się proste danie, podsmażana kaszanka z cebulką i bułką. Pokażę wam fajny sposób na smażenie kaszanki, robiona w ten sposób zazwyczaj wychodzi extra.

kasz2.JPG

Ingredients:

blood sausage
onion
rolls
Oil

Składniki:

kaszanka
cebula
bułki
olej

kasz3a.jpg

Black pudding is a traditional Polish product, which includes barley or buckwheat groats, pork blood, offal (including liver, tongues, lungs, skin), onion and a special set of spices (pepper, allspice, marjoram).
Source: zywienie.medonet

Kaszanka to tradycyjny, polski wyrób, w skład którego wchodzi kasza jęczmienna lub gryczana, krew wieprzowa, podroby (między innymi wątróbka, ozory, płuca, skóra), cebula i specjalny zestaw przypraw (pieprz, ziele angielskie, majeranek).
Źródło: zywienie.medonet

kasz5a.JPG

I cut the black pudding into small slices and cut the onion into half-moons. I don't add any spices as they are already in the black pudding. Then I fry all the ingredients in the pan, on which I poured some oil earlier.

Kaszankę kroję na małe plasterki,a cebulkę kroję w piórka. Nie dodaję żadnych przypraw, ponieważ znajdują się one już w kaszance. Następnie smażę wszystkie składniki na patelni, na której wcześniej wylałam trochę oleju.

kasz4aa.jpg

I fry black pudding and stir it every now and then. Gradually, the black pudding becomes softer.

Smażę kaszankę i mieszam ją co jakiś czas. Stopniowo kaszanka robi się coraz bardziej miękka.

kasz6.jpg

kasz8.jpg

At the end of frying, the black pudding has the consistency of a thick soup. When it looks like the picture below, it's ready to eat.

Pod koniec smażenia kaszanka ma konsystencję gęstej zupy. Gdy wygląda tak jak na zdjęciu poniżej, jest gotowa do zjedzenia.

kasz9aaaaa.jpg

Black pudding tastes delicious with a bread roll, e.g. fried. Sometimes I also serve it with ketchup.

Kaszanka pysznie smakuje z bułką, np. podsmażoną. Czasem podaję ją też z ketchupem.

kasz10.jpg

Enjoy your meal!

Smacznego!

Sort:  

Hi @katiefreespirit ,do not call me a fool, but I like to see your finger on the knife, with that delicacy that women have, women are definitely the most divine work of GOD

Hehe 😉 I absolutely don't think it's sth bad. It's nice that you notice these things and that you like women's hands presented in such a kitchen situation. Thanks for kind words 😊

Welldone cook.


Posted via proofofbrain.io

A mi me encanta la morcilla dulce.

Congratulations @katiefreespirit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 600 posts.
Your next target is to reach 650 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP