Unusual shapes of edible mushrooms - Sparassis crispa (Cauliflower fungus)

in Fungi Lovers12 days ago

sie0.jpg

ENPL
Sparassis crispa - Cauliflower fungus - The mushroom grows up to 20 cm high and 30 mm wide. However, there are larger specimens, the weight of which can reach several kilograms. The shape is irregular, spherical, oval. It does not have a single hat, it consists of many small twigs that are flattened, wavy and jagged at the ends. Lamellar, tufted shape. Over time, the edges of the mushroom twigs turn brown. The surface of the mushroom is smooth on both sides. Color is most often white, gray-white, sometimes cream, yellowish.Sparassis crispa, Siedzuń sosnowy (Szmaciak gałęziasty) - Grzyb osiąga wysokość do 20 cm, a szerokość do 30 mm. Zdarzają się jednak większe okazy, których waga może dochodzić do kilku kilogramów. Kształt jest nieregularny, kulisty, owalny. Nie posiada wykształconego jednego kapelusza, składa się z wielu małych gałązek, które są spłaszczone, pofalowane i postrzępione na końcach. Kształt blaszkowaty, kępkowy. Z upływem czasu brzegi gałązek grzyba zmieniają kolor na brązowy. Powierzchnia grzyba jest gładka z obu stron. Kolor najczęściej biały, szaro-biały, czasami kremowy, żółtawy.

sie1.jpg

ENPL
The stem is short, thick, mushroom-colored, that is, white-gray. The flesh is white in color and has a waxy and fleshy structure. The smell is pleasant, spicy and nutty. The taste is also pleasant, mild and spicy.Łodyga jest krótka, gruba, w kolorze grzyba, czyli biało-szarym. Miąższ ma kolor biały, jest struktury woskowatej i mięsistej. Zapach ma przyjemny, korzenno-orzechowy. Smak również jest przyjemny, łagodny korzenny.

sie2.jpg

ENPL
Occurrence: The fungus is found less and less frequently. It grows in summer and fall. It can be found in coniferous or mixed forests, with a predominance of pine forests, where it grows on the roots of pine trees, sometimes larch or fir.Występowanie: Grzyb coraz rzadziej spotykany. Rośnie latem i jesienią. Można go znaleźć w lasach iglastych lub mieszanych, z przewagą lasów sosnowych, gdzie wyrasta na korzeniach sosen, czasami modrzewia lub jodły.

sie3.jpg

ENPL
The protected fungus is on the list of species threatened with extinction. **Value: Edible mushroom((, very tasty.Grzyb pod ochroną jest na liście gatunków grożących wyginięciem. Wartość: Grzyb jadalny, bardzo smaczny.

obraz.png

ornament grzyby.png

Sort:  

If I could only figure out a way to cultivate them...

Haha, and I'd like to breed Tuber magnatums at home ;)